SEYYÎD Ê MİN SERWER Ê MİN CAN MUHEMMED (SAW)!

Article

Di demsalek biharé yî ku bi îksîra  ‘eşqa te coş dibe min nivîsand ev name. Heger ne layiqé qubba mekan é Xweda yî bilindbuna,  seruwena xulqîyaté u meqamé Mehmud yê tepela sîfeté kemal u cemale,  dîsa jî bi temamî gelo té ji   me qebul bıke? Ya Resülellah!

 

Bi zimané Rencbereki pepuk ku ji ber  xwediyé xwe baz daye ez dinivîsim; Heger navé min di seré navé  ‘asiya de hatibe nivisandin jî,  ez bi bedgümana weché xwe ye qiréj di rewza te yî paqij bidim,  ‘efwa xwe ji te buxwazim u bi vî dilê  xwe ye şewitî bikime qérîn û hewar;”  gelo té min  ‘efu bike u min himmet bike EZBENÎ!

 

Heval é mezluma hamîyé musteze’fa EZBENÎ!

 

Min ev name di şevé xalî, di odé tarî de, di medreseyên Yusufî de ku tijî yetîm u séwî ne, di nava wan de nivisand. Ev der dîyaré gorîkiriné ye weke Îsmaîl, ev der dîyaré serxebuné ye weke ‘Uzeyr, ev der dîyaré parastiné ye weke Eyyub; ez vana tevî dizanim…

U ez baş dizanim buhayé xilatê mazin, ji berê de gelek gran e. Heger em ne layiqî vana bın jî, tu ji bona me mukafata herî mazin e EZBENÎ…

U encax bi te tarîtî qahr u perîşan dibe, cihê xwe ji ronaya re dihéle. Paca me ya ji tavé re ğeydok, hew şewqa te bidyé ev besî me ye EZBENÎ!..

Hew bi te zemherîr dizîvire bihara, ji dema  me ye qeşa buye seqema wé, ji rewza xwe gülek bémiraz bi ré bike, ev besi me ye EZBENÎ…

Agir é Nemruda bi te dizîvire mérg u çayira, ümmeta te weke İbrahîm yé putşikîn îro di nava agir hiloz de dişewivitin… Nehewceye di gazîya me de werin bahr u çem! Ji mawera silavek bi béhné barkirî ji me re bi ré bike, ev besî me ye EZBENÎ…

 

                      ŞAH Ê NEBÎYA EZBENÎ!

 

Ez ji diyaré yetîmé ümmeté dinvîsim vé nameyé. Ev diyar diyaré ‘eşqé ye, weke Geylanî, ev diyar diyaré cengé ye weke Xalidî, ev diyar diyaré ‘ezm u xîreté ye, weke Huseynî, ew diyar diyarê serxwebunê ye weke Selahaddînî, ez baş dizanim...

U ez dizanim hezkirina te, kirine taca seré meydanên bi sitirané ‘Kani Muhemmed Mustafa’ dixemilînin. ‘Aşiqé te li heft parzemîna li ser te dinuhurînin, ‘eşqa te gund u bajar kirine gülîstana…

Heger  ‘umré min kém, bexté min reş, gül a min çilmisî be jî, gelo té min qebul bike li rewza xwe EZBENÎ…

 

Bi  ‘eşqa te dilé mirî bi can dibin, çolé şewitok u qemer dizîvirin mérg u çayira. Di gülzara kerbela, yan ji firat ğeydok ku ez bibim dilopek ava léva şil bike ev besîme ye EZBENÎ…

Bera qralé bénamus u zordest bıbne serî li ser laş é me. Mela’neté zequmî bera poz bidin di newalé cehennemé de. ‘Eşqa te me gorî kir li bajaré av u hewa rehmet lé xuyanî bune. Di îklima sünneta te de, ji bo sehîla me ya hesreta te, bayekî hénik bi ré bike ev besî me ye EZBENÎ…

 

              SEYYİDÊ ŞEHÎD U MUCAHİDA EZBENÎ!

 

Cîhad germ bu, meydan toz u duman, xwun weke mezrîbé diherike; şehîd qefle bi qefle… Demek şopandina sünneta te gomlekekî ji agire min nivisan ev name. Heger ez ne réwîyekî layiqé riya te jî bim, gelo té min réheval qebul bike, EZBENÎ!

 

Dem dema berberîya bi zordesta re ye. Bi hatina te beramberî erdé bu qesré zalima yên zülmé. Bi te sernuxum bun Ebu cehl, Ebu Leheb ‘Utbe u Şeybe, U îro dîsa bi şopandina  sünneta te ji me dipelikînin koledarê hemçax. Di tenura e’şqa te de şuré me sor dibin; ew şuré ji bo azadîyé têne surandin… Artéşén zornebir qet nettirsand ça’vé me. Wek artêşa Talut dîgel hindukbuna xwe em derketin pêşberî artêşên Calutan, Qevda şurê me jî bi cemedadna sor wek yên Ebu Dücane bi destê xwe ye mübarek girê bide,  Ji şuré te ye qurfok çuruskek bikeve ser erda me ev besî me ye EZBENÎ…

 

Demek fitne u fesadî li neqeba cirîd davéjin. Bera Kuré Selul bi dek u dolabê xwe ye gennî hiloz bike vî agirî.  Ji e’wré har dilopek tekoşîna  Muhemmedî ku dakeve wé bitefîne vî agirî. Ew dem heréma min wé bizîvire gül a bémiraz.. Dinyak di sureté cenneté de wé ava bibe li serzemîné…

Feqqa minafiqayî bi qiréj qet me sist u mehzun nake. Evîn u şîfayeké bi réke ji kîtaba mekteba feraseté re ev besîmeye EZBENÎ…

 

 SERWERÊ MİN SÜLTANÊ MİN! CAN EZBENÎ!

 

Ez bi zimané xorté dawya zeman ewê ku ji te bi durin; bes dilé wan herdem li cem te ne dinivîsim vé nameyé. Ewana xerzik nî Muhemmedî ne. Hema hema li bişkivandiné ne. Bülbülé Îslamé yên di gülzara Îslamé de duxunin. Ewana bexçé güla ne bi eşqa te sermest bu ne.  Ji bil hezkirina te tu tiştekî me ye bi qîymet ku em xilatî te bikin qet tuneye. Ji bo hurmeta weché wan gelo té min jî li rewza xwe qebul bike. EZBENÎ…

A’şiqé te ye dawya zeman weke hewarîyé îsa daketine bajara, li serzemîné bela bune. Çi dema eshabé bi namu nîşan mesaja bi rewş hilgirtin gihandin gund û bajaré herî dur, destané eşqa Muhemmedî kolandin her kitéba desté wan dighaşté…

Bera ji asîmana sifrak daneyé ji bo zemané me ne mihtacé hezkirina te. Di oğira da’wa te de girékek hevîré bi zikra te hatibe sitirandin ku bibe nan u di gewrîyé me de derbas bibe ev besî me ye. EZBENÎ…

 

                                Rahmeta ‘âlemé EZBENÎ…

 

Em li hévîya şop û rédané te ne ku em ji nuve bi can bikin. Em li hévîya âdaleta esra te ye ku ji însanîyet re rehmet bu. Em li hévîya dermané te yên ku hemî nexweşî tedawî dikir. Tevé mü’mina li hévîya te ne ku ji te re bibne leşker…

Ez di demek tarî de dinivîsînim vé nameyé. Di demek wawîk civiyane li ser cesedé me, ez bi zimané fitreté dinivîsînim vé nameyé. Heger ez neferekî ordiya nuré bim u min ji wesîfa xwe firar kiribe jî; lé belé Ey Can! Tu ji 18 hezar âlema re rehmete, ez jî libek qumim, min ça’vé xwe bera oqyanusa rehmé daye. Bi e’fwa xwe gelo té min jî noqî vé deryayé bike EZBENÎ…

 

Bi hatina te dewra fitreté qedîya. Bi hatina te kete xweşîyé însanîyet. Mézéné e’daleté bi te beramber bu. Mezlum û musted’efa yelkené hévîyé vekirin. Yetîm û séwîya destekî germ ku herdem seré wan miz bidin peyda kirin… Herdem bi te herdem bi te…

 

Ku dinya béman nezîvire jî, tav derneyé jî, dilopé barané av jî nede erda terikî, Gül û sosin nebişkivi jî, sitérk li asîmana nebriqin jî, şewqa hîvé li avé jî nede; qet tiştek nabe, ne qîymete. Tu heye, navé te heye, taqîpkeré te xuyanî bune, şopû rédané te ji nuve dîsa bi can bune, ezîzé te di oxira riya te de dîsa bedéla didin, li heft parzemîné cîhané ji bo bilindkirina ala te berxwedan heye; canborî hene Ev besî me ye EZBENÎ…

 

Dilé me herdem meftuné te ye. Her sibeh te binuhurîne ev besîmeye. Can û mal tev fîdayé oxira da’wa te ye.Her hebun bi eşqa te mesrur dibin… Her mucahid li cenneté cîrané te ye. Ev mizgîn te daye me. Ev besî me ye EZBEÎ…

Di debarê nivîskar de

Têhev

11

Gotar

Ê Berê Jîna Jinên Kurda û Kilana Dew
Ê Li Pey ROJÎ

Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.