DİLDAR!

Article

DİLDAR

 Tevé hezkirina bi te des pé kir,

Ku te dest dayé xweşik bu her tişt

Ku te hez kir, aramcan hatin hezkirin.

 

Navé ‘eşqé tu ye, ji ‘eşqé çi hebe tev li cem te kom buye

Dar, devî, bican heywan, teyrik bi navé te tén cezbe

Ku dema tu té yadkirin, melekén asîmana jî coş dibin

Ji tahté heri hişkjî boy xatirê navê te  ka’nî derdibin

Ey Resül! bo xatiré navé te çolé qemer dibin mérg u çayir.

 

BERDİLK!

Dil coş dibin dema navé te té gotin.

Bican bé can li cîhané her çi heye bi hezaran selat u selama li ser te tînin

Baran, boy hurmeta ava weché te dadikeve ji asîmana.

Gül u beybun bi bîhnê purrenk xwe dixemilînin boy tu béhn bike

Boy li ser te binuhurînin, bülbül risté herî xweşik amade dikin

Gül u reyhan béhna xwe ya xweş,  ji te digrin  Ey Resül!...

 

DİLDAR!

Aşiq bi ewîna te mecnunin.

Bi ewîna te xoşewîstin yê go dilé wan bi îman é coş bune.

Wéjekar daim te dibéjin, hozan ristê xwe bi navé te dixwmilînin

CAN TU YE, CANAN TU! Li cem te jiyan é dibînin Ey Resül! Ê go te naskirine û riya te şopandine.

 

BERDİLK!

Xaliq é Rehman navé te li cem yé xwe nivisandiye

Hé tu tişt tunebu navé te hebu. Qelema ji mexluqa ewil te nivîsand.

Cennet bi nura te hat eşqé u xwe xemiland.

Sedema qebula toba Adem navé te bu

Heft qat asîman li hévîya te seknandî mabun.

Hesreté jibona te hatin kişandin oqyanus tîjî kirin.

Bi evîna eşqa te serok û eşraf mecnun bun heyyîbîn çola.

Tevé péxemberan mizgîna hatina  te didan hev.

Dilê reş bibun, tarÎ bibun encax  bi dîtina te geş bun.

 

DİLDAR! 

Sebîyên qîzik yê sax sax ketin biné axé te nas dikin.

Zarokên bê dêw baw bi te des bi kenn kirin.

Jinên mînak madenan sivik Însanbuna xwe bi te nas kirin

Hésiré ça’vé sutuxwar u bindestan hew bi te sekinîn.

Jar u birçîyan ji desté te av vexwarin.

Tînoşîya, Ji kanîya dilé te av vexwarin.

Sefîdî û Sîyahî bi te ji koletîyé azad bun  hilkişiyan cihêbilind.

Dersa Zilletê herdemê te daye nefsperestân Ey Resül !... 

 

BERDİLK!

Piştî zivistanek dijwar te bihar anî.

Bi Şewqa nura te rabun tarîstanî.

Weke çem é şefqeté hawîrdor bi te şén bu.

Derîyé poşmanîyê bi te vebun.

Bi bankdana te ji xewa xefletê hişyar bun Însan

Dilê reş u tarî bibun bi rédanén te ronî  bun.

Ey Resül! Tu, boy însanîyetê kanîya rehmet û serxwebunê ye.

  

 DİLDAR!

Tu  îmamé riya hîdayeté yê diçe ba Rebbé me.

 Di silsîla hîdayeté de, tu péxemberé herî bişewq e.

Tu kanîya sirré ewan é bilintiré bilinda ye.

Li cem te civiyan tevé heqîqeté îman é.

Tu herî qenctirê paşeroj û pêşerojê ye.

Qulpa zincîra nubuweté bi te kemilî.

Ji kaînatér tu birukene Ey Resül!…

 

BERDİLK!

İ’zzet li cem te ye, şan,  şeref u rumet her li cem te ye

Li pêşberî artéşé zornebir  sekeftiné birewş herdem li ba te ye

Tirsa te qonaxa heyvekê dile dujmin alabora dike

Heqîqetê te anîye, sebebé zilleta xerbé ye

Şuré heqîyé yê di desté te de batil ji hev bela wela dike

Tu beré xwe bide ké, li hember e’zameta te zordest bi sutuyé xwe xwar dikin.

Ey Resül! Herdemê şur û qelemê nîşanê pêxembertÎya te ye…

 

DİLDAR!

Welî ji te digrin kanîya hîkmeta xwe.

A’lim bi dilopa ilmê te tîjî dikin tasa i’lmé xwe .

Tu ye ka’nîya muwahida ya wahdeté.

Réwîyé riya heq ji te nas dikin Îstîqameta riya xwe

Yê di heqqîba wan de quté teqwé heye bé selewat nînin ziman navé te

Ça’v encax ji te distînin ronaya xwe, Dil bi hezkirina te davéjin.

Dil coş dibin dema navé te dibhîzin,

Ey Resül! Sitérka herî rewşen di KaÎnatêd hew navê te ye…

 

BERDİLK!

Yê qesta kuştina te kirin li cem te sax bun.

Mezinayîya te nefsperest helandin

Dîgel tu qumandaré muzafer bu jî inya te ji secdé ranedibu.

Hetanî hewlê sbehé di qîyamé de te e’bdîtîya xwe bikar tanî

Ey Resül! Meqamê Mehmud Wuha li kesekî nekiribu ev meqamé Mehmud.

 

DİLDAR!

Tu ji dildayé xwe re ji canéwan jî hé li péştire. Îtîe’ta j ite re kîlîta îslam é ye.

Tu şahidek mizgîndarek u hem banokeke.

Yê ji xilaté te re teslîm nebin bera ji însanbuna xwe ar bikin.

Şopandina riya te navekî tunebunéyî dine. E’zabé herî mazin ji ewanê zülüm li te dikirin.

Ey Resül! Ezabekî zordujwar ji zorevara heye.

 

BERDİLK!

Ziman nuqsan dimînin nikarin te bibéjin!

Qelem bêzar sutuyê xwe xwar dikin nikarin te binvîsin.

ŞitexalÎya te béîmkane; kanî ew béjéyén te bibéjin.

Di kurbuna oqyanuseké de fetisandine pesindana wesfé te.

Tu Resülüllahe! Ey hebîbé Allah! Ji roja roj de tu dildar bu ji wî re, di ebed de dîsa tu berdilke.

Hev ji te bi tené re hatiye dan Ey Resül! Herdemê tu ye rêzdar û mamosteyê herman u bémané.

 

DİLDAR!

Xweda yé qedirbilind dibé je: “Béguman! Xweda u milyaketé wî selat u selama li ser péxember tînin. Gelî ehlé îmané! Hun jÎ selaté li ser bînin u békémanî selamé lé bikin.”  Ehzap: 56

Her hebun  bi e’şqa xwe bi milyona selat u selama boy te xilat dikin.

Selewatê bi ré dikin hévîya şefae’té ye, u hem di qaté Allah de îbadete.

Herwiha Ey Resül! Bi milyonan selat u selam li ser te be.

 

          Allahumme sallî a’la seyyîdîna Muhemmedin we e’la alî we sehbîhî we selem! Eşhedu en la îlahe îllallah we eşhedu enne Muhemmeden Resülüllah.

Di debarê nivîskar de

Têhev

11

Gotar

Ê Berê ROJÎ
Ê Li Pey ÇEND DERBÛ MESEL

Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.