ŞEFEQ LÊDİXE XEBERDAR BE!

ŞEFEQ LÊDİXE XEBERDAR BE!

Werger: Mahmut KILINÇ

 

 Bextreşîya welaté min ji bintara zemane. Bes dîsa jî roj dorhéla xwe ji gelé min re diqurpîne; xeberdar be.

Çerxa zülmé belkî cîğerparé ümmeté di nava dirané xwe de hur dike, feqet dengé qirçîné dirané ku dişkén zingînîyé ji guha tîne. Xeberdar be!

Guh bide bayén ku di şevé Qubed té. Ji Beğdé, ji Keşmîré, Ji Açe, ji Darfur, ji Mogadîşu, ji Qabîl, ji Gazze, ji Cewherqale…Gelo nameyén ji zaroka tén dipispisînin.

Belkî jî ev hewara dayikén Filistîne di vé bageré de… Berané bi nîşan seré xwe hina kirine, li hévîya sibeha serjékiriné ne…

Ké kirasé bukanîya xwuşka  min ya Felluce di nava xunéde gemirandiye? Çi zalim wiha bétirs kiriye? Gelo sebep u hîkmeta vé îxaneta guhnedar çiye? Dibe ku çol u newalé me, deşt u berîyé me, qilaç u zozané me di nava xuné de xerq kiribin; Dibe ku Yezîd u İbnu Ziyad a  heréma me sernaser kiribin mîna kerbela; Lé belê xema nexu, dengé lingé tén yé nevyé Huseyna u Mehdîyé muntezar e,  Xeberdar be….

Diltengiya îxaneta dormedor péçaye ruhé min. Xeyîdîme, diltengim; ku hewce bike… Şewata Ümmeté hesrete ji mérxasé séngvekirî re… E’srek min qulupand, belkî jî di qedera inya min de buye qermîçeké tenétî u xalîbuné…Ji  héladinde xusran u qeyran bi nefya min re buye heval. Beraqe bib heval; ez dîsa jî, ji î’nyata heft dewélan bi mizgîna berxwedana îslamé  û xebata mustezefa rabume  ser xwe,  Bizanbe…

Bi tevé zimané dizanim lewbandiné dikim li ser welaté xwe. Welaté min wéran, welatê min talan u tarumar… Rébiré şermenekir tev li wéré ne. Meymuné teqlîtker tev li dora wan. Ji bakur heta başur, ji rojhilat heta rojava li tevé  gund u bajaré welat bela bune. Bes dîsa jî mehzun nebe ey reyhana vî cané min. Çungî li temamé deşt u berrîyé welatî mîna cenneté gül u reyhané rengdêr şîn hatine qebilîne; béhna biharek bi azadîyé bar kirî difurînin li serzemînê xeberdarbe…

Însanîyet nexweş u béhal… Civaka însana serkéş u sergerde… Dewleté müslüman jî ji qam ketine… Mixabin Müslüman jî di dehlîzé xwesteké a’dî de xewa ğefleté girtiye ser ça’vé wan…

Belé; ey mérxasé min î delal! Ev Çira ku şêle dide, mizgîna despéka weqareke Ebu Bekr î, hîddeteke U’mer î, Î’feteke U’sman î, zanebuneke A’lî kî, berxwedaneke Musa’b î, despékirina ezaneke Bîlalî ye; u mizgînîya despéka qiyameke Huseynî ye… Xeberdar be…

Belkî îronîk e tengî u ta’lîyé îro em dikşînin. Dil birîn kezeb şewitî, ça’v bi hésir, gurçik nexweş ; heta mejiyé hundir hestiya zülüm, heta qiriqé î’syan. Evana tev rastin ez dizanin. Feqet pellé teqwîma despéka e’sra e’dalet u asudetîyé rédide… Bizanbe…

Nesl dişewitin belkî di agiré şeytan de… Qedr u qîymet dişewitin, moral dişewite, başî dişewite, dilsozî dişewite; tev li alîkî, însan dişewite. Ujdané vé sawé tefekür dikin dişewitin, qel’a sebré yî li pêşberî vé şewaté di ber xwe didin dişewitin. Lébelé ev, bayén mizgînîya barana rehmaté ne, li heft parzemîné cîhané nerm nerm digobile… Xeberdar be…

Feryad u fîxané   “Meta nesrullah”  alîkarîya xweda  çi wexte heroj zimîn dike li çarmedora Filîstîn, I’raq, Afganîstan u li tevé bajaré Îslamé yî zülüm bi serwan de bariya ye. Bera însanîyet guhé xwe bigre ji van feryadare, xema nexu. “Nesrun qerîb” zafer pir néze, li erdé bi milyona Hemza, A’lî u Xalida, u li asîmana jî meleké muzaffer jiboy zafera îslamé kar dike… Xeberdar be…

Ka ew gülîstana  biriqandî, ka ew dewra gül é yî béheval? Ka ew mérxasé Bedré yî bi miriné re bibun heval? Ka ew Se’îd é dozvané riya heq? Ka ew Hüseyné ji dengé mezlümar bibun hewar? Ka ew av u hewa Ahmed î yî ku hezar bihar di mista xwe de dicivand?

Gül çilmisî, gülîstan zuwa bu… Çilé zivistana hatin şuna bihara, ez dizanim;  Lébelé wé tuxumé cîhané seranser bizîvirîne gulzarén nuha li erdé hatiye reşandin… Ji nuha de bülbüla xwe péşandanî gülé reyyané kirin… Mizgîn li we béhna gül a av u hewa Ahmedî atmosfer tijî kiriye jî… Bizanbe…

Di békedîya zülmé de bisaw hevdu gewixandin gelé min…Şevé bé sibeh girtiye ser malé me. Ev çi tarîtîya béfecre wiha, me difetisîne. Ev çend nifşi? Ev nifşé çendaye wiha ku sebîyén me tavé nabînin, kal dibin u dimrin. Ev tarîtî rehé dara hévîya min zuwa kir, ez dizanim. Lébelé li dorhélé  ronîdana tarîtî qetandiye; Qérîna fecrek sadiq dike… Xeberdarbe…

Xeberdarbe  mérxasé şérgele! Vé caré me bawerîya xwe bi e’zmé surand. Destané me nivisandiye di cîhanê de hilnayé. Îdî li ber e’şqa me yî ferhadî çiya xwe nagrin.  Zanibe…

Tava xwenasîyé ji hundiré me nuha davé der.  Çemé a’dalet u keremé ji kanîya me der bu. Nuha zevîyé ciwanmert av dide. U hesreté güla erwaye welaté min.  Ecmel nig davéje çaxa Gülîstan; xeberdar be…

Ey mérxasé min î bi agiré ji hevqeandiné kezeb şewitî. Ji hevqetandin ku çar alîyé min bi téla hunabe jî; Ey can!  Bülbül klamé hezkiriné dinuhurînin  îsal Xeberdarbe…                                                                                  


Ê Berê Kerwana Umudê xwendekarên êtîm muxtac dilxweş kir
Ê Li Pey Weqfa Kerwana Umudê li Fîlîpînan xebata alîkarîyê da destpêkirin

Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.